جدیدترین اخبار

جدید ترین اخبار مرکز

تقویم آموزشی دوره های ترمی و پودمانی علمی - کاربردی جهاددانشگاهی سال تحصیلی 94-93

IMAGE

چهارشنبه, 12 شهریور 1393 تقویم آموزشی دوره های ترمی و پودمانی علمی  - کاربردی جهاددانشگاهی سال تحصیلی 94-93 ادامه مطلب...

دروس پیشنهادی رشته های گروه صنعت نیمسال اول 93-94

IMAGE

چهارشنبه, 12 شهریور 1393     دروس پیشنهادی رشته های گروه صنعت به تفکیک رشته و ورودی   قابل ارائه در نیمسال اول 94-93 ادامه مطلب...

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی